230 års fødselsdag, den 27.september 2014.

 
     
       
    Erik Dall, 70 år. Christian Hansen, 80 år. Christian Seeberg, 80 år.    
             
     
   
               
     
               
   
               
   
               
   
               
 

 

 
               
   
      Æres-Medlem
Erik Ottem
Æres-Medlem
Erik Dall